Skip to content

Cornelis-bladet medlemstidning

Cornelisblad-flera-B-768x1024

Sidan är under uppbyggnad och vi kommer lägga in länkar till pdf-versionerna småningom. /Sällskapet

Medlemstidningen – arkiv

Sällskapet har sedan år 2000 givit ut en medlemstidning, Cornelisbladet. 2012-2014 var papperstidningen ersatt av ett digitalt nyhetsbrev.

Längre tillbaka utkom Cornelisbladet med fyra nummer om året. På senare år har det som synes varit tre nummer årligen, men det sista har då alltid varit ett fylligare dubbelnummer kallat nr 3-4. Någon gång har antalet nummer fått hållas nere av ekonomiska skäl.

Tidigare nummer av tidningen kan läsas här nedan.